Firewalld

Firewalld är en kraftfull brandvägg som kan stoppa trafik både in & ut, man kan ange service-namn eller portar mm.

För att se om Firewalld är aktivt:
firewall-cmd --state

För att se vilken "zone" eller profil som just din dator använder
firewall-cmd --get-default-zone

För att få en lista på alla regler som är laddade under den aktiva profilen:
firewall-cmd --zone=FedoraServer --list-all

Så här blockar man en ip adress:
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family='ipv4' source address='94.23.235.222' reject"

Så här tar man bort blockningen:
firewall-cmd --permanent --remove-rich-rule="rule family='ipv4' source address='94.23.235.222' reject"

Så här öppnar man en tjänst port:
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http

Så här om det är 1 eller flera portar:
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=5000/tcp
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=4990-4999/udp

När man är klar och vill aktivera det man skrivit:
firewall-cmd --reload