Screen, köra program i bakgrunden

Om man vill att ett program som man startar via ssh-login ska fortsätta köra trots att man loggar ut eller om man vill kunna köra flera program på 1 ssh-inloggning.
Använd då screen.

- Installera screen via ex. dfn
dnf install screen

- Starta ett program, ex. en TF2-server där vi har ett startscript som heter start_tf2 och denna screen-session kallar vi tf2.
screen -mdS tf2 ./start_tf2

- För att gå till ovanstående screen-session.
screen -r tf2

- För att lämna screen-sessionen med den fortfarande rullande i bakgrunden.
Tryck ner följande tangenter och släpp dom samtidigt.
Ctrl + a + d

- För att döda screen-sessionen, tryck ner följande tangenter.
Ctrl + c