Skydda webb-mapp med lösenord

Har man tillgång till root login på en Unix-server så är det lätt.

- Gå in i den mapp som ska skyddas:
cd /var/www/html/www/mypwmapp

- Skapa .htaccess filen, spara och exit.
vi .htaccess

- Sätt lösen & spara i en mapp som inte nås från webb och vanliga användare.
htpasswd -c /etc/httpd/webb-passwd username

- Om du ska lägga till ytterligare en användare så använd inte -c då det raderar den gamla filen och gör 1 ny.
htpasswd /etc/httpd/webb-passwd more-username